De verenigingsstructuur van Het Brekkense Wiel is als volgt:

    

 

VVE fase Huisnummers Ligplaatsen
VVE fase 1 1 t/m 40 F1 t/m F8 en G1 t/m G7
VVE fase 2 41 t/m 84 E1 t/m E8
VVE fase 3 85 t/m 130 C1 t/m C19
VVE fase 4 131 t/m 182 A1 t/m A4, B1 t/m B5 en D1 t/m D8
VVE fase 5 183 t/m 230 geen

 

Elke fase heeft een gekozen voorzitter en 2e voorzitter.

De 5 voorzitters vormen het bestuur van Vereniging Het Brekkense Wiel.

Een bestuurslid van vereniging Het Brekkense Wiel heeft een zittingstermijn van 3 jaar.

Deze termijn kan éénmaal met 3 jaar worden verlengd.

 

Vereniging Het Brekkense Wiel is zelf geen vereniging van eigenaren (VVE), maar door de 5 VVE's gekozen als uitvoeringsorgaan.

 

Minimaal 1 x per jaar houdt vereniging Het Brekkense Wiel haar algemene ledenvergadering (ALV), waarin o.a. jaarrekening en jaar- en meerjarenbegroting worden vastgesteld en tevens de bijdrage aan het algemeen instandhoudingsfonds. Op de agenda staan verder door bestuur en bewoners ingebrachte punten. 

 

De 5 fases kunnen afzonderlijk, indien nodig of gewenst, fasevergaderingen organiseren, voorafgaand aan de ALV van vereniging Het Brekkense Wiel.