Hier kunt u het Huishoudelijk Reglement downloaden.

HR Vereniging het Brekkense Wiel

HR Fase 1

HR Fase 2

HR Fase 3

HR Fase 4

HR Fase 5

 

Verzekeringen

 

Schadeafwikkeling opstalverzekering Het Brekkense Wiel

 

Een schademelding dient rechtstreeks ingediend te worden bij Interpolis en afhankelijk van de

hoogte van de schade beoordeelt de verzekeraar om het te vergoeden schadebedrag direct uit te

keren (aan de Vereniging) of eerst zelf de schade te beoordelen alvorens tot uitkering over te gaan.

De polis en de voorwaarden kunt u vinden op Portal – tabje Gebouwen Beheer - tabje Documenten

van het gebouw.

 

Over de schadevergoeding en het uit te keren bedrag wordt €250,- als eigen risico

in mindering gebracht. Het bestuur van Vereniging Het Brekkense Wiel draagt er zorg voor dat, na ontvangst van de schadevergoeding van de verzekeraar, dit wordt overgemaakt aan het desbetreffende lid.

 

Melden schade: Interpolis verzekeringen telefoonnummer 013-5801234.

Na uw telefonisch melding stuurt Interpolis u een mail met verder instructies.

 

Wat is verzekerd: waterschade en overige gevaren, brand, inbraak, diefstal, vandalisme, ruitbreuk, storm. In het verzekerde bedrag zijn ook begrepen een trafohuisje, afvalbakken, schuttingen, markiezen, antennes, walbeschoeiing, steiger, tuinafscheidingen en alle leidingen op het terrein en het eigenaarsbelang bestaande uit keukens, badkamers, overig sanitair, tegel en parketvloeren en overige woningverbeteringen.

 

 

VOORZIENINGEN en DIVERS

 

Gas / Water / Elektra

         -Water (Vitens) en elektra (Essent) loopt via VVE collectief.

         -Gas vrij te kiezen door eigenaar woning.

HBW heeft een collectieve aansluiting, waardoor er voordelige tarieven gelden. Jaarlijks worden de meterstanden opgenomen en wordt het         verbruik verrekend met het in het voorgaande jaar betaalde voorschot.

Het Bestuur is bezig de mogelijkheden tot collectieve inkoop gas te onderzoeken.

Voor het doorgeven van de meterstanden ontvangt u eenmaal per jaar een mail van EVB. Als u uw huis verkoopt graag meterstand doorgeven: info@exclusiefvastgoedbeheer.nl.

 

Wat is de diepte van de ligplaatsen en de vaargeulen?

Rond de 1.50 meter. Door de werkzaamheden aan de walbeschoeiing vanaf 2017 zijn er grote verschillen ontstaan van bijna minder dan 1.50 meter tot wel 2.50 meter.

Volgens Rijkswaterstaat moet de diepte 1.50 meter zijn, volledige peilingen zijn nog niet uitgevoerd. Het bestuur komt met een voorstel om te bespreken en te beslissen in de ALV. Dit omdat baggerwerkzaamheden hoge kosten met zich mee brengen.

 

Bebouwing, verbouwing en aanbouw

In het HHR van uw fase staat veel informatie over wat wel en niet is toegestaan aan bebouwing en aanbouw. Echter, in de ALV kunnen we met elkaar besluiten het HHR te willen aanvullen.

De zaken die niet in het HHR staan of omschreven op www.hetbrekksensewiel.nl en waar regelmatig vragen over komen worden hieronder omschreven. Indien uw plan afwijkt van de omschrijving in het HHR of niet omschreven staan elders (verslagen ALV, website, nieuwsbrieven) dient u toestemming te vragen aan het bestuur.

 

Mag ik zelf zonnepanelen plaatsen op mijn dak?

, helaas is hiervoor onze infrastructuur momenteel niet geschikt.

Zonnepanelen hebben alleen zin als we dit in één project zouden doen. Op dit moment wordt er namelijk met tussenmeters voor elke woning gewerkt en kan geen rest energie worden teruggegeven aan het netwerk.

Er is een duurzaamheidscommissie aan het onderzoeken wat er allemaal zou kunnen in de toekomst.

 

Kan ik met een inductie plaat gaan koken of een laadpaal plaatsen?

Zie ook HHR van uw fase, artikel 13 c. Helaas kan ons netwerk dit niet aan, er wordt gezocht naar de mogelijkheden om de infrastructuur te verbeteren. Hiervoor zal een grote en dure operatie dienen te worden uitgevoerd. In 2022 volgt hierover meer informatie, omdat het duidelijk is dat er behoefte is aan een meer uitgebreide voorziening. Elke woning heeft nu maar één groep en kan maar 25 ampère stroom gebruiken. De installateurs Van Rhee en Akkerman, met veel opdrachten op het park, weten hiervan.

 

Wat gebeurt er als mensen toch meerdere groepen laten aanleggen?

Er gebeurt niet onmiddellijk iets als een paar mensen dit doen. Maar op het moment dat het ook om maar om één woning teveel gaat, valt de stroom voor het hele rondje, voor de hele fase, of voor het hele park uit! De schade zal worden verhaald op degenen die zich niet aan de afspraak hebben gehouden! Dit is eenvoudig te constateren na onderzoek (HHR van uw fase artikel 13 c).

 

Pergola / zonnescherm:

Gekozen is voor het type zonwering pergola. Een zonnescherm met vaste palen (staanders) en gemonteerd aan de gevel. Dit zorgt voor minder belasting op de buitenmuur. Een slank en windvast systeem. 

Het doek (moet wel inschuifbaar zijn) bijvoorbeeld een gesloten cassette.

Afmeting (br. en uitval doek) – vrije keuze

Kleur doek – vrije keuze

Een afbeelding van een Pergola ziet u hier

 

Voorbeeld pergola

 Elektr. Bediening

Gesloten cassette

2 vaste palen

2 zijbalken

Bij een breedte van 6 en een uitval van 3.50 meter

Bij het inschuiven van het zonnescherm verdwijnt ook de voorbalk uit het zicht. Bij een extra uitval(elektr.) aan de voorzijde van het scherm, blijft de voorbalk wel in het zicht.

 

Fietsenhokje:

De fietsenoverkapping mag 1.50 diep zijn en de breedte is de breedte van de buitengevel van de bijkeuken.

Het moet een schuin dakje hebben met golfplaten of vergelijkbaar. De voorkant bestaat uit gaas en is voorzien van groen: Bijvoorbeeld coniferen of klimop. Het frame is van hout. Het is bedoeld voor fietsenstalling. Een afbeelding van dit fietsenafdak vindt u hier.

 

Schuttingen en tuinafscheidingen: HHR van uw fase artikel 14, punt 3.

 

Schilderwerk aan de buitenzijde: HHR van uw fase artikel 16. download hier uw Kleuren en Materialenlijst.

Voor de nieuwe kleuren voor het vaste houtwerk kunt u kiezen uit één (1) van de volgende RAL kleuren:

RAL 7021 * 7031 * 7033 of 7038

De draaiende gedeeltes kunnen worden geverfd in één (1)  van de volgende kleuren:

RAL 7021 * 7031 * 7033 of 7038

3de optie is de combinatie van de uitgezochte RAL kleuren

 

Trespa-platen aan de achterzijde blijven ongewijzigd qua kleurstelling.

Hoekwoningen: Trespa-plaat op zijgevel wit RAL 9001 of in dezelfde kleur als houtdelen (schroten).

Bijzonderheid: Theoretisch is het mogelijk dat alle huizen in een ronde met verschillende hoofdkleuren zijn geschilderd en de draaiende delen ook weer in verschillende kleuren. Afstemming onder de eigenaren in de ronde is te adviseren.

 

Grotere dakraam in badkamer. 

Het is toegestaan om een grotere dakraam te plaatsen in de badkamer. 

De toegestane maximale en doorgaans gebruikelijke afmetingen zijn 98 x 78 cm.

 

Onderzoek Schagen Infra november 2019 verkeersbelasting toegangsweg Brekkense Wiel

In opdracht van het bestuur heeft Schagen Infra onderzoek gedaan om te bepalen of de toegangs- en ontsluitingsweg Brekkense Wiel naar verwachting geschikt is voor een kraakperswagen (vuilniswagen) ten behoeve van het legen van vuilcontainers.

Dit is onderzoek was noodzakelijk omdat momenteel de vuilcontainers getransporteerd worden naar een centrale legingslocatie, deze situatie zal per 1 januari 2020 wijzigen en zal een kraakperswagen de vuilcontainers op locatie legen en dus moeten rijden over de toegangs- en ontsluitingsweg HBW.

Schagen Infra heeft een verhardingsonderzoek verricht naar de bestaande constructie-opbouw van de weg en heeft een visuele inspectie verricht waaruit blijkt dat de weg in goede staat verkeerd.

Als uitgangspunt voor het verkeersbelasting onderzoek is Schagen Infra uit gegaan van:

-       Totaal gewicht kraakperswagen 28 ton

-       Maximale as-last 10 ton

-       Intensiteit leging vuilnis tweemaal per week

 

GEBRUIKSADVIES: op basis van de bestaande constructieopbouw, geschatte leeftijd van de asfaltverharding en de uitgangspunten voor de verkeersbelasting kan worden gesteld dat de toegangs- en ontsluitingsweg geschikt is voor een kraakperswagen (vuilniswagen).